Deklaracja dostępności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zabrzu, 41-800 zabrze ul. 3 Maja 93A
Strona internetowa: www.pppzabrze.pl

W/w jednostka zobowiązuje się zapewnić dostępność zgodnie z ustawami: 1. Z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i Aplikacji mobilnych podmiotów publicznych 2. Z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

DATA PUBLIKACJI STRONY INTERNETOWEJ
2018-07-01

DATA OSTATNIEJ DUŻEJ AKTUALIZACJI
2024-02-13

STRONA INTERNETOWA JEST CZĘŚCIOWO ZGODNA Z USTAWĄ O DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ STRON INTERNETOWYCH I APLIKACJI MOBILNYCH PODMIOTÓW PUBLICZNYCH.

DOSTOSOWANIA ZASTOSOWANE NA STRONIE WWW:
Serwis jest zgodny ze standardami W3C: HTML 5, WCAG 2.0 (PodwójneA). Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki. Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu. Całość serwisu oparta jest na stylach CSS. Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników. Serwis posiada mapę strony.

INFORMACJE ZWROTNE ORAZ DANE KONTAKTOWE

We wszelkich kwestiach dotyczących dostępności prosimy o kontakt pod adresem e-mail: sekretariat@pppzabrze.pl lub numerem tel.: 32 271 19 51 Osobą odpowiedzialną jest Dyrektor PPP Urszula Koszutska.

W/w drogą mogą również Państwo składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Żądanie postaramy się zrealizować niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, poinformujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie będzie możliwe, zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu mieści się przy ul. 3 Maja 93 A. Wejście główne do budynku znajduje się od strony ulicy oraz parkingu i odbywa się po schodach, jak również po pochylni umożliwiającej dostęp dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Budynek posiada dźwig osobowy z dostępem do wszystkich kondygnacji budynku. Na ciągach komunikacyjnych w budynku nie ma przeszkód architektonicznych w postaci progów, uskoków itp. Zapewniona jest także właściwa szerokość korytarzy i wejść do pomieszczeń, co umożliwia swobodne przemieszczanie się po budynku i dostęp do pomieszczeń. Budynek posiada toalety z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu, od strony wejścia głównego, znajdują się oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ:
Informacje mogą być przekazane w formie cyfrowej. Możliwość przeczytania/przekazania informacji ustnie.

DEKLARACJĘ SPORZĄDZONO NA PODSTAWIE SAMOOCENY PRZEPROWADZONEJ PRZEZ JEDNOSTKĘ.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-12-04
Data publikacji:2019-12-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Maciek
Liczba odwiedzin:5492