Zadania poradni

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Podstawowe zadania Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczepowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z dnia 13 lutego 2013 r. Dz.U.2013.199).

 

Do zada poradni należy w szczególności:

  • diagnozowanie dzieci i młodzieży;
  • udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • realizowanie zada profilaktycznych oraz wspierających wychowawczo, edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli
    w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
  • organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zada dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-08-20
Data publikacji:2019-08-20
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Maciek
Liczba odwiedzin:6790