Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
na cele kulturalne, turystyczne i oświatowepostheadericon Zachowaj Trzeźwy Umysł 

Wykaz laureatów i nagród Kampanii ”Zachowaj Trzeźwy Umysł 2015” za konkursy indywidualne:Szkoły Podstawowe:

1.   Lebek Nikola                   SP Nr 1

2.   Kański Mateusz               SP Nr 1 Społeczna

3.   Niewiadomski Paweł         SP Nr 5

4.   Trzepałka Michał              SP Nr 7

5.   Partuś Jacek                   SP Nr 14

6.   Wiącek Aleksandra          SP Nr 14

7.   Szczepański Seweryn      SP Nr 16

8.   Wilk Agata                     SP Nr 18

9.   Malina Beniamin              SP Nr 21

10. Wawrzyniak Błażej          SP Nr 21

11. Juszczyk Tatiana            SP Nr 22

12. Sadowski Kacper            SP Nr 24

13. Chwistek Dominika         SP Nr 30

14. Stachura Julia                SP Nr 35

15. Kulik Aleksandra             SP Nr 36

16. Szczepanik Dawid           ZSS Nr 38

17. Ciureja Sylwester            ZSS Nr 39

18. Kędziora Sandra             ZSS Nr 39

19. Kolenda Amelia               SP Nr 43

20. Kurzyńska Emilia             SP Nr 43

21. Drozdowska Agata          SP Nr 46

22. Mrzygłód Martyna           OPP Nr 3

23. Martin Paweł                   PPP

 

Gimnazja:

1.      Pankowski Bartłomiej      G Nr 5

2.      Sobolewski Robert         G Nr 6

3.      Sadowska Asia               G Nr 13

4.      Kamiński Krzysztof         G Nr 20

5.      Dziuk Julia                     G Nr 21

6.      Kudyba Wiktoria            G Nr 21

7.      Kwiatek Adam                G Nr 24

8.      Zagórska Weronika         G Nr 29

Wykaz laureatów i nagród Kampanii ”Zachowaj Trzeźwy Umysł 2015” za konkursy indywidualne:

 

Szkoły Podstawowe:

1.   Lebek Nikola               SP Nr 1

2.   Kański Mateusz           SP Nr 1 Społeczna

3.   Niewiadomski Paweł   SP Nr 5

4.   Trzepałka Michał         SP Nr 7

5.   Partuś Jacek                 SP Nr 14

6.   Wiącek Aleksandra     SP Nr 14

7.   Szczepański Seweryn  SP Nr 16

8.   Wilk Agata                  SP Nr 18

9.   Malina Beniamin         SP Nr 21

10. Wawrzyniak Błażej     SP Nr 21

11. Juszczyk Tatiana         SP Nr 22

12. Sadowski Kacper         SP Nr 24

13. Chwistek Dominika     SP Nr 30

14. Stachura Julia               SP Nr 35

15. Kulik Aleksandra         SP Nr 36

16. Szczepanik Dawid       ZSS Nr 38

17. Ciureja Sylwester        ZSS Nr 39

18. Kędziora Sandra          ZSS Nr 39

19. Kolenda Amelia           SP Nr 43

20. Kurzyńska Emilia        SP Nr 43

21. Drozdowska Agata      SP Nr 46

22. Mrzygłód Martyna      OPP Nr 3

23. Martin Paweł               PPP

 

Gimnazja:

1.      Pankowski Bartłomiej   G Nr 5

2.      Sobolewski Robert        G Nr 6

3.      Sadowska Asia              G Nr 13

4.      Kamiński Krzysztof      G Nr 20

5.      Dziuk Julia                    G Nr 21

6.      Kudyba Wiktoria           G Nr 21

7.      Kwiatek Adam              G Nr 24

8.      Zagórska Weronika       G Nr 29


 Poprawiony (piątek, 07 listopada 2014 11:23)

 

Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt zaprosić państwa na uroczyste posumowanie ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2012, prowadzonej na terenie zabrzańskich szkół podstawowych
i gimnazjalnych, od marca do listopada bieżącego roku.

Uroczystość odbędzie się  dnia 11.12.2012 r. o godzinie 12, w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu, przy ul. 3-go Maja 91a. Podczas uroczystości zostaną wręczone nagrody uczniom - laureatom konkursów, których wraz z koordynatorami i realizatorami zapraszamy na podsumowanie.


Koordynatorzy kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł w Zabrzu:

Jan Szulik  - Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Urszula Koszutska-psycholog  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zabrzu

Janina Wysocka – psychologa Poradnia Psychologiczno – Pedagogicznej w Zabrzu.


W załączeniu przesyłamy wykaz uczniów, tegorocznych laureatów.

Poprawiony (poniedziałek, 19 listopada 2012 16:12)

 

Dnia 25.04.2012 r. w Poradni Psychologiczno_- Pedagogicznej w Zabrzu rozpoczęto kolejną edycję ogólnopolskiej kampanii Profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł’.Dzięki ciekawym materiałom, uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych biorących udział w projekcie, dostarczymy wiele pozytywnych wrażeń i atrakcyjnych chwil.


 W tym roku tematami wiodącymi kampanii jest asertywność oraz syndrom wyuczonej bezradności. Dzięki różnym ciekawym konkursom oraz innym alternatywnym działaniom profilaktycznym, będziemy uczulać dzieci i młodzież na rozwijanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych, w szczególności w momentach gdy ktoś będzie ich namawiał lub częstował alkoholem, papierosami lub narkotykami. Będziemy również przeciwdziałać bierności, bezradności i nudzie oraz dostępności alkoholu dla dzieci i młodzieży.

 

Zadaniem koordynatorów i realizatorów szkolnych, będzie przekazanie uczestnikom różnych technik asertywnych, możliwości realizowania się w różnych obszarach aktywności życiowej, poprzez uruchomienie swojej kreatywności, wiary w swoje możliwości. Pozwoli to młodym ludziom na stawianie sobie celów życiowych i ich skuteczną realizację w przyszłości.

 

W kampanijne działania jak co roku zaangażowane są różne środowiska: nauczyciele, rodzice, kierowcy, sprzedawcy alkoholu.  Im również dostarczona jest aktualna wiedza dotycząca nowych zagrożeń (alkopopy, napoje energetyzujące), wyuczonej bezradności oraz zachęcanie przeszłych rodziców do całkowitej abstynencji podczas ciąży (alkohol, papierosy, narkotyki).

 

W tym roku w kampanię zaangażowało się 37 szkół, w tym 22 szkoły podstawowe i 15 szkół gimnazjalnych w mieście Zabrze.

Wszystkim uczestnikom życzymy dobrej zabawy, zdrowej rywalizacji, dużo atrakcji i przeżycia miłych wrażeń w ramach wszelkich przedsięwzięć kampanijnych.

 

Koordynatorzy kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

Jan Szulik, Urszula Koszutska, Janina Wysocka

 


Dnia 13 grudnia 2011 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu odbył się uroczysty jubileusz oraz podsumowanie Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej pt. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Inicjatorami i koordynatorami kampanii na terenie naszego miasta są: Urszula Koszutska – psycholog, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu, Janina Wysocka – psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu oraz Jan Szulik – Przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zabrzu.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną przy współpracy Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
Na uroczystość przybyli zaproszeni goście w osobach Przewodniczący Rady Miejskiej Marian Czochara, Zastępca Prezydenta Miasta Zabrze Jan Pawluch, Krajowy Koordynator Kampanii ZTU Piotr Adamski, Naczelnik Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej Czesława Winecka, przedstawiciele oświaty, policji oraz straży miejskiej.


Przemawiając do zebranych gości Koordynator Kampanii ZTU Piotr Adamski zaznaczył, że jesteśmy jedynym samorządem, który tak długo uczestniczy w tej kampanii.
Spotkanie miało na celu podsumowanie 10 lat prowadzenia działań profilaktycznych w ramach kampanii ZTU w Zabrzu.

 
Wręczono certyfikaty dla szkół, które aktywnie uczestniczyły w kampanii przez ten długi okres. Tegoroczni laureaci, w ilości 83 osób, zostali uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami, m. in. grami profilaktycznymi, książkami, gadżetami elektronicznymi.

Kulminacyjnym elementem był występ artystyczny teatru tańca współczesnego z Ośrodka Edukacji Baletowej i Tańca Współczesnego z Zabrza, a po występie wniesiono tort upamiętniający Dekadę ZTU, ufundowany przez Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

W ciągu tych 10 lat na terenie miasta Zabrze kampania z roku na rok zwiększała liczbę uczestników. W 2002 roku brało udział 2000 uczniów, zaś w roku 2011 liczba wzrosła do 11157. Liczbę tą uzyskaliśmy dzięki ogromnemu zaangażowaniu nauczycieli. Na uwagę zasługuje również fakt, iż wzrósł udział rodziców w działaniach profilaktycznych.

Wszystkim mecenasom i realizatorom składamy serdeczne podziękowania za długoletnią współpracę i efektywne działania na rzecz uczniów środowiska lokalnego.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych edycjach Kampanii ZTU.


Więcej zdjęć z uroczystości

Poprawiony (czwartek, 26 kwietnia 2012 10:30)

 
Więcej artykułów…