Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe 

 
 mgr Zuzanna Bizuk

Absolwentka psychologii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Uprawnienia do prowadzenia psychoterapii pod superwizją zdobyte w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.
Doświadczenie zawodowe obejmuje diagnostykę, poradnictwo psychologiczne, terapię indywidualną i grupową
 

 mgr Tomasz Batruch

Psycholog, absolwent Uniwersytetu Śląskiego i rocznej Szkoły Trenerów Umiejętności Psychospołecznych, a także kursu kwalifikującego do wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. W Poradni zajmuje się m.in. prowadzeniem grupy terapeutycznej dla dzieci z autyzmem oraz z ADHD. Prowadzi warsztaty psychoedukacyjne oraz wspomaga działania wychowawcze zabrzańskich szkół. Lubi czytać książki, interesuje go muzyka świata i sport.
  
mgr Gumkowska Mariola

Psycholog, w Poradni pracuje w dziale diagnozy psychologicznej. Specjalizuje się w zakresie diagnozy i terapii specyficznych trudności w uczeniu się. Ukończyła m.in. kurs kwalifikacyjny z zakresu diagnozy i terapii dysleksji rozwojowej (organizowany pod patronatem Polskiego Towarzystwa Dysleksji) oraz studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej.
  mgr Łukasik Magdalena

Jest magistrem psychologii zatrudnionym w dziale przedszkolnym poradni, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 11 lat jest konsultantem dla części zabrzańskich przedszkoli. Jej głównym zadaniem jest diagnoza rozwoju psychoruchowego dzieci w wieku 0 – 3 lat i przedszkolnym, udzielanie porad wychowawczych, opiniowanie i orzekanie. Szczególnie interesuje ją współpraca z rodzicami mająca na celu stymulowanie rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci.
 
mgr Pankiewicz Katarzyna

Psycholog kliniczny. Zajmuje się udzielaniem pomocy psychologicznej (diagnoza, porady, terapia) rodzinom i ich dzieciom w wieku przedszkolnym i tym młodszym (od 0 do 3 lat). Szczególną uwagę zwraca na tematykę wychowania, m.in. dlatego, że jest matką czwórki dzieci. Interesuje się literaturą i filmem.
 

Sławomir Piwowarek

Psycholog, coach, absolwent Uniwersytetu Śląskiego i rocznej Szkoły Trenerów Umiejętności Psychospołecznych, a także kursu kwalifikacyjnego z zakresu socjoterapii. W Poradni zajmuje się, m.in.: diagnozą i poradnictwem psychologicznym oraz edukacyjno-zawodowym. Współprowadzi grupy terapeutyczne. Realizuje warsztaty psychoedukacyjne oraz wspomaga działania wychowawcze zabrzańskich szkół.
 

 
 
 

 

mgr Sonia Skrętkowska 

Absolwentka Wydziału Psychologii UJ, ukończyła również podyplomowe studia na UW o kierunku: "Rehabilitacja
Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi". W Poradni zajmuje się diagnozą i pomocą psychologiczną w działach: Pomocy Rodzinie z Małym Dzieckiem oraz Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą z Niepełnosprawnocią. Jej zainteresowania koncentruje się wokół
psychologii rozwojowej i niepełnosprawnoąci w aspekcie dziecka i rodziny.

 
 

  mgr Szczerbicka-Grzybowska Marzena

Psycholog,  tyflopedagog  - Ukończyła Uniwersytet Śląski w Katowicach, studia podyplomowe z zakresu „Tyflopedagogiki” oraz studia podyplomowe z zakresu „Psychokorekcji zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży”.

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej pracuje od ponad dziesięciu lat zajmując się udzielaniem pomocy psychologicznej rodzinom i ich dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym. Specjalizuje się w diagnostyce osób z niepełnosprawnością wzroku/słuchu.


 
 Jadwiga Majeranowska – psycholog, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki i surdopedagogiki w Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Mysłowicach, posiada kwalifikacje z zakresu prowadzenia warsztatów o tematyce psychospołecznej i treningów psychologicznych. Wzbogaca swój warsztat uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego. Zajmuje się diagnozą możliwości rozwojowych, wspomaganiem umiejętności wychowawczych rodziców, psychoedukacją nauczycieli. W pracy zawodowej szczególnie interesuje się rozwojem małego dziecka, wspomaganiem rozwoju we wszystkich aspektach.
  mgr Wloka Katarzyna

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyła podyplomowe szkolenia w zakresie Systemowej Terapii Rodzin oraz Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Od kilkunastu lat pracuje z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami. Zajmuje się diagnozą i terapią. Głównym celem jej pracy jest pomaganie młodym ludziom w zdobywaniu umiejętności, sprawiających, że ich życie staje się bardziej radosne, szczęśliwe i satysfakcjonujące. W wolnym czasie lubi jeździć na nartach i rowerze, czytać i poznawać nowe miejsca.
  mgr Wysocka Janina

Psycholog kliniczny z 27 letnim stażem, psychoterapeuta. Ukończyła Uniwersytet Śląski w Katowicach, czteroletnie studium doskonalące dla psychologów z zakresu psychoterapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej, studia podyplomowe z zakresu Edukacji Emocjonalnej w WSP w Krakowie. Instruktor programów profilaktycznych. Kocha swoja rodzinę, lubi aktywnie spędzać czas, podróże i kontakt z naturą.
  

mgr Woitun Iwona

psycholog, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego o specjalności kliniczno-wychowawczej dzieci i młodzieży. Ukończyła studia podyplomowe
z zakresu oligofrenopedagogiki. Zajmuje się diagnozą, posiada doświadczenie
w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną. Systematycznie rozwija swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego.


Poprawiony (poniedziałek, 11 września 2017 09:00)