Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe
mgr Boruc  Małgorzata

Pedagog – zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczna dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Pedagogiki Specjalnej i Terapii Pedagogicznej z Oligofrenopedagogiką oraz studia podyplomowe z zakresu Surdopedagogiki. W czasie wolnym lubi spędzać czas z rodziną w górach


 

mgr Dorocicz Joanna

Ukończyła studia magisterskie z zakresu Terapii pedagogicznej z pedagogiką specjalną, studia podyplomowe z zakresu Socjoterapii oraz kurs podstawowy Terapii Systemowej.
W Poradni zajmuje się diagnozą pedagogiczną oraz prowadzeniem grup socjoterapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi. Specjalizuje się również w zakresie psychoedukacji i profilaktyki prowadząc m.in. warsztaty dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz włączając się w ogólnopolskie kampanie społeczne.

 

mgr Kubacka Agnieszka


 

mgr Malicka Katarzyna

Pedagog i pedagog specjalny - zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną dzieci z trudnościami w nauce. Ukończyła studia magisterskie z zakresu Surdopedagogiki na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz licencjackie z zakresu Edukacji Niepełnosprawnych Intelektualnie z Terapią Indywidualną na Uniwersytecie Gdańskim. Ponadto ukończyła studia podyplomowe z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Małych Dzieci.


 

mgr Kisielewska Bożena

Absolwentka pedagogiki Uniwerystetu Śląskiego w Katowicach. Ponadto ukończyła studia podyplomowe z tyflopedagogiki i socjoterapii.  Poza badaniami diagnostycznymi prowadzi grupy socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży oraz warsztaty psychoedukacyjne na terenie szkół. Zajmuje się również inicjowaniem prospołecznych zachowań oraz szerzeniem profilaktyki na terenie szkół i miasta. 

mgr Jaszczurowska Iwona

Zajmuje się diagnozą pedagogiczną. Od ponad 10 lat pracuje z uczniami mającymi specyficzne trudności w uczeniu się. Ukończyła kurs kwalifikacyjny „Diagnoza i terapia dysleksji rozwojowej” organizowany pod patronatem Polskiego Towarzystwa Dyslektycznego oraz studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie.


 

mgr Lisowska Beata

Pedagog i doradca zawodu. Od 20 lat zajmuje się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej diagnozą pedagogiczną oraz diagnozą predyspozycji zawodowych. Prowadzi zajęcia grupowe i poradnictwo indywidualne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, ich rodziców oraz nauczycieli. Szczególną uwagę poświęca uczniom z problemami zdrowotnymi, którzy potrzebują większego wsparcia i pomocy.


Poprawiony (środa, 19 października 2016 13:08)