Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
na cele kulturalne, turystyczne i oświatowePoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zabrzu mieści się w budynku przy ul 3-go Maja 93a.

Pomoc w Poradni mogą uzyskać wszystkie dzieci do 7-mego r. ż. mieszkające w Zabrzu oraz dzieci starsze i młodzież, bez względu na miejsce zamieszkania, jeśli są uczniami zabrzańskich szkół.

Spotkanie z pracownikiem Poradni należy wcześniej umówić bądź telefonicznie (patrz KONTAKT), bądź osobiście w sekretariacie Poradni. Przed przystąpieniem do badań bądź konsultacji pracownicy Poradni zobowiązani są uzyskać pisemną zgodę na badanie obydwojga rodziców. Dokładniejsze informacje  oraz odpowiednie blankiety dostępne są w sekretariacie Poradni. Dziecko nie może być przyjęte bez zgody prawnego opiekuna. Zaleca się, żeby przy pierwszej wizycie w Poradni zabrać ze sobą wszystkie dotychczasowe wyniki badań lekarskich (np. wypisy ze szpitala, orzeczenia o niepełnosprawności) lub psychologicznych oraz Książeczkę Zdrowia dziecka.

Poradnia wszystkie usługi świadczy bezpłatnie.

Pełna nazwa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
Dyrektor mgr Urszula Koszutska
Wicedyrektor mgr Małgorzata Boruc
NIP 648-110-19-46
REGON 000730997
Własność: Gmina Zabrze
Status: publiczne

Statut

Logo:

Poprawiony (poniedziałek, 14 września 2015 11:09)