Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
na cele kulturalne, turystyczne i oświatowePoradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zabrzu zatrudnia 27 pracowników pedagogicznych w tym:

  • 15 psychologów ( w tym 1 doradca zawodowy)
  • 9 pedagogów (w tym 1 doradca zawodowy).
  • 3 logopedów.


  Oraz 10 pracowników administracji i obsługi.

Poradnia obejmuje opieką psychologiczno – pedagogiczno – logopedyczną dzieci i młodzież ze wszystkich placówek oświatowych publicznych i niepublicznych, należących do Gminy Zabrze, począwszy od przedszkoli, poprzez szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i pomaturalne. Opieką psychologiczno – pedagogiczną objęte są także dzieci od 0 – 3 roku życia. Często z naszych usług korzystają także studenci. Ogólnie obejmujemy opieką psychologiczno – pedagogiczno – logopedyczną  33.136 dzieci i młodzieży oraz ich rodziny.

Poradnia jako jedyna tego typu placówka oferuje bardzo szeroki wachlarz różnorodnych usług bezpłatnych dla dzieci, młodzieży, nauczycieli – wychowawców, a także rodziców i opiekunów zgłaszających się do nas dzieci.

Poprawiony (czwartek, 06 czerwca 2013 11:59)